ART ECON - Střední škola

Historie školy sahá až do roku 1946, současnou podobu a název ART ECON - Střední škola získala v roce 2013. Soustředí se na propojení umění a ekonomiky, teorie a praxe a komplexní rozvoj člověka prostřednictvím moderně sestavených vzdělávacích programů. Cílem školy je rozvíjet studenty akademicky, umělecky a společensky tak, že školu opouští jako nezávislí, zodpovědní a tvořiví mladí lidé s celoživotním zájmem o umění a trvalou schopností učit se.

OBORY:

Módní designér a vizážista

Obsah studia nabízí široký prostor vlastní designové tvorbě a tvůrčí fantazii v oblasti módy a vizáže. Studium je v rámci odborného vzdělání zaměřeno také na rozvoj výtvarných a uměleckých dovedností, na estetické vnímání v oblasti designu oděvu a na návrh sladění vizáže potřebné pro celkový efekt módního návrhu - účes, líčení, doplňky. Dává prostor všem, kteří mají tvůrčí představivost a cit pro realizaci návrhů v oblasti módy.

Náplní studia jsou praktické dovednosti z předmětů výtvarná příprava, figurální kresba, navrhování a modelování oděvů. Nezbytnou složkou umělecké přípravy je i studium dějin výtvarné kultury. Ve vyšších ročnících je dán prostor samostatné tvůrčí autorské tvorbě, kde se učivo tematicky zaměřuje na vlastní výtvarné návrhy, realizaci konkrétních modelů a celkové vizáže, která ho dotváří. V rámci praktických cvičení žák získává specifické a uměleckořemeslné dovednosti při uplatňování tvůrčího přístupu v realizaci vlastních módních návrhů.

Absolvent tohoto uměleckého oboru je profesionální vizážista v oblasti uměleckého oděvního designu. Je mu vlastní kreativita a samostatná tvůrčí činnost v umělecké módní tvorbě. Je připraven uplatnit se jako samostatně tvůrčí designér a vizážista. Může se svou tvorbou podílet na vzniku historických a scénických kostýmů pro film, divadlo, pracovat v módním salónu, realizovat tvorbu nových módních kolekcí, výstavy a přehlídky. Po absolvování se může ucházet o studium na VŠ s výtvarným, designovým, pedagogickým a uměleckým zaměřením.

KONTAKTY:

Adresa: Husovo náměstí 2061/91, 796 01 Prostějov

Telefon: +420 582 777 200

E-mail: artecon@artecon.cz

Web: www.artecon.cz/prostejov