FLEXUP DESIGN PRAGUE

FLEXUP DESIGN PRAGUE je galerie a obchod s designem. V autorsky upraveném prostoru, ve dvoře domu s atmosférou Starého Města, je prezentován současný český design a umění. Koncepce obchodu a galerie je založena na vybraném portfoliu autorů, které sahá od prací respektovaných umělců přes mladé studenty, až po nadějné prosazující se talenty stojící na začátku své tvorby.

Design je představen nejen jako zboží, ale je viděn a rozvíjen i z hlediska své kulturní funkce, je chápán jako fenomén formující a kultivující náš každodenní osobní život i společenský prostor. Oblast, kterou galerie sleduje a přibližuje, zahrnuje design produktů, interiéru, šperků i módy. Důležité a pro profil galerie určující je především autorské pojetí designu, originalita výrazu a schopnost pracovat s designem kontextuálně, vidět jej s ohledem na současnou uměleckou tvorbu i s ohledem na design jakožto způsob a formu interpretace předmětu a předmětného světa.

Smyslem galerie není designovou tvorbu jen nabízet, ale též vytvářet i prostor pro širší kulturní aktivity. Iniciovat centrum, kde mohou být vystaveny vybrané autorské projekty a kolekce, kde se mohou prezentovat jednotlivé umělecké školy, uskutečňovat ateliérová setkání a představovat studentské projekty. Smyslem tedy je rozvíjet vztahy mezi uměním a designem a spojovat prodejní a kulturní aktivity, což umožní vytvořit prostor pro kulturní, společenské i odborné setkávání.

KONTAKTY:

Adresa: Jilská 14, 110 00 Praha 1

Otevírací doba: ST - SO od 11 - 18 hodin (červenec - srpen otevřeno každý den mimo pondělí)

Telefon: +420 777 668 029

E-mail: info@flexup.cz

Web: www.flexup.cz