Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň

Budova, ve které škola sídlí, slouží vzdělávání již od svého dokončení v roce 1908. Do podoby současné Integrované střední školy živnostenské se instituce transformovala v roce 1994. Školou za dlouhou řadu let prošly stovky mladých lidí, které pedagogové velmi kvalitně připravili na budoucí profese. Ve všech oborech kladou důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků.

Škola umožňuje všem žákům uplatnit svůj talent v rámci různých mezinárodních projektů, při akcích a soutěžích regionu, v celé zemi i v zahraničí. Důkazem toho jsou vynikající úspěchy žáků a jejich pedagogů. Absolventi studijních oborů nastupují do praxe, nebo odcházejí na vyšší odborné školy a vysoké školy technicky nebo humanitně zaměřené, na pedagogické fakulty, nebo vysoké školy s uměleckým zaměřením.

OBORY:

Návrhář

Absolvent umí:

 • navrhovat a konstruovat oděvy, scénické kostýmy včetně jejich modelových úprav
 • posuzovat vlastnosti materiálů a určovat spotřebu oděvního materiálu
 • kontrolovat kvalitu provedené práce
 • komunikovat se zákazníkem a ovládat poradenství v oblasti módy (styling, tvorba outfitů, psychologie barev, celková vizáž)
 • využívat grafické programy v profesní činnosti 
 • ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním

Uplatnění absolventa:

 • módní návrhář oděvů a doplňků
 • stylista, vizážista, grafik
 • konstruktér nebo technolog v oděvní firmě
 • kreativní manažer pro módní řetězce
 • tvorba divadelních a filmových kostýmů
 • pracovník marketingu v oblasti oděvů, doplňků nebo v módních časopisech
 • organizátor módních show

Oděvní a interiérový design

Absolvent umí:

 • navrhnout a konstruovat oděvy včetně jejich modelových úprav
 • zvolit vhodný oděvní materiál a technologický postup při výrobě konkrétního oděvního výrobku
 • posoudit vlastnosti materiálů a určovat spotřebu materiálu
 • ovládat různé druhy šicích strojů a jejich údržbu
 • kontrolovat kvalitu provedené práce
 • navrhnout design interiéru, zhotovit interiérové doplňky
 • využívat grafické programy v profesní činnosti
 • ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním

Uplatnění absolventa:

 • konstruktér, modelář, technolog
 • oděvní a textilní designér
 • obsluha CAD programu
 • kontrolor kvality výroby
 • manažer prodeje oděvních a interiérových výrobků
 • řízení výroby oděvů
 • módní poradenství
 • návrhář interiérů

KONTAKTY:

Adresa: Škroupova 13, 301 00 Plzeň

Telefon: +420 377 256 222

E-mail: skola@issziv.cz

Web: www.issziv.cz