Absolventi Ateliéru K.O.V. na Marzee International Graduation Show 2018

27.08.2018

Absolventi Ateliéru K.O.V. se až do konce října prezentují v rámci výstavy International Graduation Show v nizozemské galerii Marzee. Pořadatelé si pro 32. ročník výstavy z UMPRUM vybrali dva absolventy bakalářského studia Ateliéru K.O.V., Jakuba Křelinu a Kateřinu Michalákovou, a diplomantku Barboru Moravovou.

Marzee International Graduation Show je každoroční přehlídkou nejslibnějších mladých absolventů - šperkařů z celého světa. V letošním roce bylo vybráno více než 75 absolventů z 36 různých uměleckých škol z Evropy, USA, Asie a Austrálie.

Barbora Moravová se zde prezentuje svou diplomovou prací Hrdinka, kde vytvářela předměty nesoucí konkrétní odkazy k ženskému boji za rovnoprávnost a archetypální abstraktní objekty. Společně tak tvoří symbolickou výbavu Hrdinky a vnáší do současného světa více ženské síly.

Kateřina Michálková je zastoupena se svou bakalářskou prací Kouzlo prostoru. Na výstavě je k vidění pouze část této rozsáhlé kolekce, a to brože. Celý projekt se skládal ze sochy, několika objektů a právě kolekce broží. Na první pohled vypadá brož jako masivní kus materiálu, objekt, kvádr bez jiného smyslu využití. Až při bližším kontaktu překvapí svojí subtilností, vnitřním prostorem, zapínacím mechanismem umožňujícím nositelnost.

Poslední ze zastoupených, Jakub Křelina, popisuje svou bakalářskou práci 58 milionů okamžiků slovy: "Práce se zabývá využitelností samotného časového úseku jež nám byl na zhotovení bakalářské práce stanoven. Základní hodnota, jež se má v díle samotném reprezentovat, je radost z práce, samotný přítomný okamžik a to, jak je člověk schopen být v tomto okamžiku vědomý. Tvůrce se má stát v tomto případě jakýmsi transformátorem ,umožňujícím vzniknout reálnou materiální podobu svých myšlenek, snů a názorů, kteréžto samovolně vyplynou díky nekonečné radosti z práce, ovšem za podmínek, umíme-li radost čerpat, vytvářet, transformovat a dělit se o ni."

Galerie Marzee je jedinečná ve své podpoře mladých talentů. Od roku 1986 pořádá Marzee International Graduation Show, která nabízí nejlepším čerstvým diplomantům možnost vystavovat v celosvětově renomované galerii. Během zahájení výstavy je také udělována Marzee Graduation Prize. Tu v roce 2016 získala absolventka Ateliéru K.O.V. Alžběta Dvořáková se svou diplomovou prací Tajemství prostoru.