Iniciativa Fashion Revolution za udržitelnou módu vrcholí

18.04.2017

Mezinárodní kampaň za etický módní průmysl s názvem Fashion Revolution každoročně vrcholí 24. dubna. Připomíná tak výročí pádu továrny Rhana Plaza v Bangladéši, v jejíchž troskách zahynulo 1130 lidí a více než 2000 bylo zraněno. Kromě doprovodného programu po celý týden od 24. - 30. dubna iniciativa odstartuje dlouhodobé interaktivní projekty pro žáky a studenty. Aktuálně je do kampaně Fashion Revolution zapojeno 92 zemí z celého světa.

"Naše průzkumy ukázaly, že studentům chybí komplexní přehled o dané problematice, potkáváme se s nepochopením souvislostí, což vede k absenci motivace k tomu, aby sami hledali v rámci svých možností cesty, které na poli módního průmyslu přinášejí pozitivní změny," říká Veronika Blabla Hubková, hlavní koordinátorka kampaně pro Česko. "Považujeme proto za klíčové zakomponovat téma udržitelné módy do vzdělávacích aktivit českých škol," upřesňuje dlouhodobé cíle neziskové organizace Veronika.

Interaktivní kampaň Skutečná cena levných kalhot prostřednictvím životního cyklu jedněch džínů seznamuje žáky se současným systémem fungování módního průmyslu. Z čeho a jak se dnes naše oblečení vyrábí a jak souvisí naše napěchované šatníky s klimatickými změnami? Program, který lze uchopit jako workshop, předává základní informace o dané problematice, studenty motivuje k zamyšlení a současně nastiňuje možnosti toho, jak oni sami mohou do budoucna přispět k tomu, aby se móda stala uvědomělejší a životu příznivější aktivitou, než jakou je dnes.

Pro studenty odborných středních a vysokých škol je připravena projekce dokumentárního filmu Frontline Fashion a přednáškové cykly na téma upcyklace, rekonstrukce a zero waste technik k tvorbě oděvů, které se soustředí na snižování textilního odpadu. Ať jste učitel nebo student a iniciativa vás zaujala, můžete o zapojení do programu požádat na tomto webu.

Závažné problémy, jako je znečištění pitné vody, odlesňování, produkce skleníkových plynů, jež vede ke klimatickým změnám, problematika pracovního práva v zemích třetího světa atd., které současná podoba módního průmyslu způsobuje, jsou totiž pro spotřebitele často příliš vzdálené, tudíž za ně nepociťuje zodpovědnost. "Rozhodli jsme se proto v rámci letošní komunikace soustředit na problém, který svými nákupy spotřebitel způsobuje bezprostředně a který je mu tak velmi blízký, tedy přeplněný šatník a s ním související problematika textilního odpadu." I tuto kampaň je možné do školního prostředí přenést jako workshop.

Letošní fotografická kampaň v Česku ikonizuje nositele a jeho oblíbený oděv, ke kterému má citový vztah a nosí jej opakovaně. Fotografie jsou součástí dalšího nového projektu Příběh skříně, který cílí na řadového spotřebitele.

Fashion Revolution je globální iniciativou, která vznikla v roce 2013 v Londýně v reakci na pád bangladéšské oděvní továrny Rhana Plaza, v jejíchž troskách zahynulo 1130 lidí a více než 2000 bylo zraněno. Jednalo se o největší katastrofu v dějinách módního průmyslu. Fashion Revolution usiluje o větší transparentnost módního průmyslu, která je jedním z významných nástrojů udržitelnosti, mapuje módní průmysl a jeho negativní vlivy a upozorňuje na fakt, že to, do čeho se oblékáme a jak přistupujeme k módě, má vliv na kvalitu našeho života v globálním měřítku. Více o projektu se dozvíte na webu nebo na stránce události.