PŘETLAK, to nejlepší od studentů UMPRUM 2016–2017 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze

27.04.2018

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) prohlubuje svou spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze (UPM). To v nově zrekonstruovaných muzejních prostorách představí kurátorský výběr nejlepších prací studentů UMPRUM za poslední dva roky. Výstava s názvem PŘETLAK potrvá až do 17. června.

Výstava Přetlak uvede celkem 24 prací studentů UMPRUM. Zastoupeny jsou přitom všechny ateliéry včetně anglického programu Visual Arts a Katedry teorie a dějin umění. Název výstavy výstižně charakterizuje UMPRUM jako místo s neopadajícím přívalem kreativity, překračující a odmítající existující koncepce a přesahující i do dalších oblastí a společenských témat. "Přetlak volného a svobodného myšlení chápeme jako synonymum pro energii, která chce ven a která je nezastavitelná. Přetlak takové energie považujeme za symbol školy, a stal se proto ústředním motivem naší výroční výstavy," říkají kurátoři výstavy Roman Vrtiška a Vladimír Žák.

Instalace i zvolené práce sledují strukturu školy, po katedrách a ateliérech. Sály prostupuje modrý živoucí objekt, textilní stěna, ze které vystupují a vtahují se informace o výstavě i samotné UMPRUM. Objekt pulsující přetlakem kreativní energie pracuje s expanzí a deformací a je hlavním principem vizuální stránky výstavy.

Kurátoři vybírali z celkem 80 prací doporučených jednotlivými ateliéry a katedrami. Zaměřili se na věci, které mají smysluplný a přímý vypovídající charakter, jsou srozumitelné a jasné divákovi už na první pohled. Jmenovat můžeme zavlažovací stěnu pro rostliny Amálie Koppové, plán utopického azylového města Tomáše Nováčka, elektrobus Darka Zahálky nebo vějíře Anny Ročňové, která pracuje s kombinací přírodních materiálů a vyjetého oleje. Jsou zde zastoupeny i teamové práce, jako například projekt Pivovar Ateliéru tvorby písma a typografie.

"Výstavu Přetlak tedy můžeme označit nejen jako přetlak kreativity, ale i za zájem školy jen netvořit výtvarné umění, ale řešit obecné problémy, reagovat na ekologickou situaci, společenské dění a potřeby lidí," dodává k výběru třetí kurátorka výstavy Johana Lomová.

K příležitosti výstavy je zároveň vydán katalog podrobně seznamující s jednotlivými pracemi. Kromě řady informací o spolupráci UMPRUM a UPM a jednotlivých exponátech, zde hrají významnou roli i samotní mladí autoři. Ti vystupují na fotografiích ve spojitosti s předměty, které je inspirovaly. Autorem těchto fotografií a netradiční koncepce představení jednotlivých studentů je Peter Fabo ve spolupráci se studenty UMPRUM Cindy Kutíkovou a Jiřím Mockem. Tito dva posluchači Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace zároveň zpracovali i výstavní katalog.

Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a Uměleckoprůmyslové museum v Praze váže dlouhá historie začínající už v momentě jejich založení, v roce 1885. Intenzita vzájemné spolupráce byla ovlivňována společenskou atmosférou i historickými a politickými událostmi. V loňském roce bylo mezi oběma institucemi podepsáno memorandum o spolupráci, které má podpořit sounáležitost a vzájemnou podporu obou institucí. Po sedmi letech se také do prostor nově rekonstruovaného Uměleckoprůmyslového musea vrací tradice pořádání bilančních výstav studentů UMPRUM.

"S vědomím historické sounáležitosti a specifické kulturní, vzdělávací a vědecké role ve sféře výtvarného umění, uměleckého řemesla a průmyslu podepsaly obě instituce minulý rok memorandum o užší spolupráci. Přenesení pro školu tak důležitých akcí, jakými jsou bilanční výstavy, právě na půdu UPM, se tak stává důležitým krokem k naplňování tohoto partnerství", říká k upevnění vzájemné spolupráce rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze prof. Jindřich Smetana