Soutěž pro studenty uměleckých škol Cena EXIT

12.03.2019

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 9. ročník soutěže Cena EXIT pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol se studijním programem Výtvarná umění. Soutěž má charakter bienále. Záměrem soutěže je realizace projektů finalistů v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia pro vítěze soutěže. Zapojit do soutěže se můžete ještě měsíc, přesněji do 12. dubna.

O vítězi, který může získat stipendium ve výši až 30 tisíc Kč, a finalistech rozhodne komise složená ze zástupců českých a slovenských vysokých uměleckých škol a významných domácích i zahraničních kurátorů a teoretiků současného umění ve složení: Jakub Adamec (umělec a kurátor, Plato Ostrava, ČR), Vlado Beskid (kurátor a teoretik umění, SK), Juraj Čarný (kurátor a teoretik umění, SK), Miroslav Hašek (vizuální umělec, ČR), Dorota Kenderová (Východoslovenská galéria Košice, SK), Adéla Matasová (vizuální umělkyně, ČR), Helena Musilová (kurátorka a teoretička umění, Museum Kampa Praha, ČR), Terezie Petišková (kurátorka a teoretička umění, Dům umění města Brna, ČR) a Dana Sahánková (vizuální umělkyně, ČR).

Cílem soutěže, která se koná nepravidelně již od roku 2003, je pravidelné monitorování kvality přípravy studentů vysokých uměleckých škol, tendencí a priorit odrážejících bezprostředně pedagogické působení na těchto školách. V rámci závěrečné výstavy by se finalisté měli kromě realizace vlastního projektu pokusit vyrovnat s nároky konkrétního galerijního prostoru GEF, měli by komunikovat navzájem a také spolupracovat. Takto nastavené podmínky soutěže a realizace společné výstavy zdůrazňují principy vzájemného tvůrčího dialogu.

Harmonogram soutěže

 • 12. 4. 2019 → uzávěrka odevzdání projektů
 • 29. 4. 2019 → 1. zasedání odborné komise, výběr finalistů soutěže
 • květen 2019 → zveřejnění výsledků na webu, dohodnutí realizace výstavy s finalisty
 • červen - srpen 2019 → realizace výstavních projektů s finalisty, příprava katalogu k výstavě
 • termín výstavy: 4. 9. - 11. 10. 2019
 • 27. 9. 2017 → 2. zasedání odborné komise, slavnostní vyhlášení vítěze za účasti odborné komise a křest katalogu v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem

Náležitosti přihlášených projektů

 • vyplněná Přihláška Cena EXIT 2019
 • popis projektu (maximálně 2 strany A4)
 • vizuální dokumentace projektu
 • fotodokumentace dosud realizovaných projektů a prací (max. 10 snímků)
 • CV ve tvaru: jméno, rok a místo narození, studia na VŠ (sestupně), samostatné výstavy, skupinové výstavy

Vše zasílejte v elektronické podobě na cena.exit@gmail.com.