UMPRUM pořádá letní kurzy kresby a malby pro veřejnost

26.07.2019

Kurzy kresby a malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze se svojí koncepcí blíží běžné výuce pro studenty. Nejsou zde žádné stupně rozdělení na začátečníky a pokročilé, není tedy nutná žádná předchozí znalost těchto disciplín. Vyučující na UMPRUM preferují individuální přístup, přesto všichni studenti pracují společně, a tak dochází k vzájemnému obohacování a při intenzitě a odborném vedení se vytváří neopakovatelná tvůrčí atmosféra, kde součástí je i dialog o teorii kresby a malby a její smysl a členění do kontextu současného výtvarného umění, architektury a designu.

Kurz figurální kresby je koncipován tak, aby uchazeči na výtvarné školy, ale i ti z vás, kteří se jen chtějí zdokonalit v kresbě, si mohli nastudovat pod odborným vedením ztvárnění lidského těla, jeho proporce, anatomii a specifika, a to pak rozvíjet v klasické akademické kresbě.

Náplní kurzu nefigurální kresby, který je určen především uchazečům o studium architektury, je studium perspektivy, vidění prostoru a ztvárnění předmětů a věcí kolem nás. Z čistě studijních úkolů pak vychází volnější, individuální část, kde se posluchači kurzů naučí základům ztvárnění architektonických a designových návrhů. Nechybí ani úkoly, kde se rozvíjí kreativita, fantazie a výtvarná polemika se současným designem.

Oba kurzy kresby lze po individuální domluvě libovolně kombinovat. Pak je možné pracovat například na figuře v architektuře, vztahu věcí k lidské postavě, struktuře a povrchu věcí v konfrontaci s vnějším a vnitřním prostorem. Kurzy jsou vhodné jako příprava na umělecké výtvarné školy. Studentům je k dispozici několik modelů, papíry, kreslící prkna pro kresbu a malbu. Po skočení kurzu mají posluchači možnost obdržet Certifikát o absolvování kurzu kresby.

Výukový program kurzu malby je koncipován jak pro začátečníky, tak pro žáky s pokročilými znalostmi. To znamená, že ke každému se přistupuje individuálně, aby si co nejdříve osvojil základní technické znalosti malby jako druhy materiálů, přípravu podkladů, vypínání plátna, charakteristiku a použití jednotlivých technik (olej, akryl atd.) a tyto mohl dále rozvíjet ve své tvorbě. Další stupeň výuky - realizace svého vlastního díla v celém svém vývoji - od počátečních skic, kompozice, výběru technik a materiálů - až po konečnou realizaci obrazů. Součástí je i konzultace domácích prací, které nemusí přímo souviset s výukovým programem.

Kurz malby je vhodný jako příprava na umělecké výtvarné školy. K dispozici jsou malířské stojany, papír, tužky a uhel. Ostatní materiál jako plátna, barvy a podobně je potřeba si přinést s sebou. Po skončení kurzu mají posluchači možnost obdržet Certifikát o absolvování kurzu malby.

První kurz probíhá od 5. - 14. srpna, druhý kurz od 16. - 25. srpna, vždy denně od 13 - 20:30 hodin včetně víkendu v Ateliéru kresby a malby na UMPRUM, učebna 313 ve 3. patře. Na kurz kresby a malby je třeba se přihlásit pomocí přihlášky, kterou najdete zde a odešlete ji na sedlecky@vsup.cz nebo kalab@vsup.cz. Cena činí 7 000 Kč, studenti denní formy studia na SŠ i VŠ mají 20 % slevu. Částku lze uhradit ve dvou splátkách na účet 19-5599810247/0100, VS 501. Do poznámky uveďte jméno majitele účtu, pokud není shodné se jménem přihlášeného. V hotovosti je možná úhrada v pokladně školy v úředních hodinách. Platba musí být provedena nejpozději týden před začátkem kurzu. Případné odborné dotazy zodpoví vedoucí kurzů Mgr.A. Libor Kaláb na tel: +420 728 720 620.