Výstava Pocta suknu: Textil v kontextu umění

18.06.2018

Výstavy věnované textilnímu umění a zasazené do širšího kontextu jsou v českém prostředí vzácné. Jednu takovou se rozhodla uspořádat galerie 8smička v Humpolci. Na adrese Kamarytova 97 ji můžete navštívit vždy od středy do neděle od 10 - 18 hodin. Kurátorkami výstavy jsou Emma Hanzlíková a Markéta Vinglerová, která vás vezme na komentovanou prohlídku již tuto sobotu, tedy 23. června a následně 21. července, vždy od 15 hodin. Samotná výstava potrvá až do 12. srpna.

Médium textilu bylo dlouhá léta chápáno jako ryze ženská doména a nejčastěji bývá spojováno s domácí tvorbou umělkyň. Textil však jako svůj vyjadřovací prostředek využívá daleko více výtvarníků. Pro některé je práce s tkaninou obohacením a výzvou, pro jiné denní rutinou. 

Inaugurační výstava v zóně 8smička zahrnuje podstatná díla, která vznikla v rozmezí začátku minulého století a nejaktuálnější současnosti. Představuje průřez napříč generacemi a snaží se narušit stereotypní vnímání textilu jako dekorativního užitého umění. Poukazuje na aktuální tendenci zvýšeného zájmu o toto médium a naznačuje jeho mnohovrstevnatost či nové způsoby čtení. 

Výstava je zároveň poctou nejen humpoleckému suknu, ale všem textilním výtvarníkům, kteří byli dlouhá léta opomíjeni a marginalizováni. Výstavu doprovodí kromě zmíněných komentovaných prohlídek s kurátorkami, výtvarné dílny a další program, který je postupně zveřejňován zde