Výzva pro mladé umělce na rezidenční programy 2018 – 2021 evropské kreativní platformy MAGIC CARPETS

06.01.2018

Nadace Prague Biennale vyhlašuje výzvu pro mladé umělce na rezidenční programy 2018 - 2021 evropské kreativní platformy MAGIC CARPETS. Hlavním cílem projektu jsou rezidenční pobyty pro mladé umělce, které budou zajišťovat všechny partnerské organizace ve třinácti evropských zemích.

"Cestování se v průběhu času stalo jedním ze způsobů, jak si lidé osvojují vztah ke kultuře a tradicím různých civilizací," říká Benedetta Carpi De Resmini z římské společnosti Latitudo S.r.l., která s myšlenkou projektu přišla. Díky rezidenčním pobytům bude možno získat představu i vhled do otevřeného a fascinujícího vztahu k lidovým tradicím, lokálnímu dědictví a magickým pohádkám, které v nás vyvolávají trvalou touhu po neznámém.

V průběhu projektu budou partnerské organizace vysílat a zvát k pobytům mladé evropské umělce a poskytovat jim stimulující prostředí k tvůrčí práci a příležitosti k veřejné prezentaci jejich děl. Mladí umělci se ocitnou na místech, která neznají nebo znají jen minimálně, a budou je zkoumat a seznamovat se s nimi společně s místními umělci a komunitami. Přitom se budou hlouběji seznamovat s lokální historií, legendami, mýty, pověrčivostí i realitou dnešní doby a tvořit nová, lokálně specifická umělecká díla ve veřejném prostoru.

Název projektu Létající koberce (Magic Carpets) vychází ze souboru středovýchodních Pohádek tisíce a jedné noci, který významně ovlivnil lidovou slovesnost mnoha asijských i evropských národů. V Pohádkách tisíce a jedné noci figuruje i příběh o zázračném koberci, který je schopen člověka v okamžiku přenést na druhou stranu světa. Šeherezáda se snaží svojí kreativitou a představivostí zaujmout svého muže a zachránit si tak život, a tyto vlastnosti se stávají přesvědčivou metaforou moci kultury, která je schopna proměnit nedůvěru a konfrontaci ve vzájemné pochopení, úctu a dokonce i lásku.

Výzva je určená mladým a začínajícím umělcům všech oblastí výtvarného umění, včetně nezávislé hudební tvorby, současného divadla, tance a dalších. Termín uzávěrky pro přihlášení je 15. ledna. Podmínkou je aktivní znalost AJ. Přihlášky obsahující krátký profesní životopis a umělecké portfolio (popis a dokumentaci realizovaných výstav či proběhlých projektů, např. webové stránky, blog, foto či videodokumentace apod.) v anglickém jazyce zasílejte na elis@praguebiennale.org. Projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Kreativní Evropa.

Partnerské organizace:

 • Kaunas Biennial (Kaunas, Litva)
 • Centre of Contemporary Art (Tbilisi, Gruzie)
 • EVA International (Limerick, Irsko)
 • Folkestone Fringe (Folkestone, Velká Británie)
 • Fundaţia Culturală META (Bukurešť, Rumunsko)
 • Ideias Emergentes (Porto, Portugalsko)
 • Industrial Art (Vratislav, Polsko)
 • KUNSTrePUBLIK (Berlín, Německo)
 • Lab 852 (Zahřeb, Chorvatsko)
 • Latitudo S.r.l. (Řím, Itálie)
 • Latvijas Jaunā teātra institūts (Riga, Lotyšsko)
 • Novo Kulturno Naselje (Novi Sad, Srbsko)
 • Prague Biennale (Prague, Česká republika)