Soukromá střední umělecká škola designu, Praha

Soukromá střední umělecká škola designu vychovává absolventy jednotlivých oborů uměleckého designu a volné umělecké tvorby k vysoce profesionálnímu zvládnutí vyučovaných uměleckých disciplín. Každý student je formován i po stránce důkladné teoretické a jazykové přípravy tak, aby po absolutoriu školy mohl buď samostatně umělecky tvořit, otevřít si vlastní galerii, butik apod., nebo pokračovat dále ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí. V rámci rozsáhlé mimoškolní činnosti škola spolupracuje s veřejnými i soukromými subjekty.

OBORY:

Oděvní design

Studium v ateliéru designu oděvu umožňuje žákům osvojit si širokou škálu výtvarných vyjadřovacích prostředků v kombinaci s odbornými znalostmi a dovednostmi důležitými pro realizaci vlastních modelů. V průběhu studia žáci tříbí svou rukodělnou zručnost a důraz je rovněž kladen na rozvoj jejich individuálních preferencí, který jim umožní co nejpřesvědčivěji výtvarně vyjádřit svůj autorský záměr. Prostřednictvím pravidelných konzultací s pedagogy, aktivního sledování současné módy i širšího kulturního dění, jsou žáci ve své tvorbě schopni akcentovat aktuální otázky a přemýšlet v širších souvislostech. 

KONTAKTY:

Adresa: Žalanského 68/54, 163 00 Praha 6 - Řepy

Telefon: +420 602 667 279, +420 725 800 712

E-mail: skoladesign@skoladesign.cz

Web: www.skoladesign.cz