Soukromá střední umělecká škola designu, Praha

Soukromá střední umělecká škola designu vychovává absolventy jednotlivých oborů uměleckého designu a volné umělecké tvorby k vysoce profesionálnímu zvládnutí vyučovaných uměleckých disciplín. Každý student je formován i po stránce důkladné teoretické a jazykové přípravy tak, aby po absolutoriu školy mohl buď samostatně umělecky tvořit, otevřít si vlastní galerii, butik apod., nebo pokračovat dále ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí. V rámci rozsáhlé mimoškolní činnosti škola spolupracuje s veřejnými i soukromými subjekty.

ATELIÉR:

Modelářství a návrhářství oděvů

Bližší informace ke studiu podá ředitel školy, Akad. mal. Jaroslav Klát.

KONTAKTY:

Adresa: Laudova 10/1024, 163 00 Praha 6 - Řepy

Telefon: +420 602 203 911, +420 725 800 712

E-mail: skoladesign@skoladesign.cz

Web: www.skoladesign.cz