Střední průmyslová škola oděvní, Praha

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní v Praze 7 má tradici již od roku 1956. Nabízí studium zaměřené na návrh a tvorbu oděvů formou nejen středoškolského, ale i vyššího odborného studia - jako jediný vzdělávací subjekt v ČR. Úspěšnost absolventů v praxi dokazuje, že úroveň poskytnutého vzdělání umožňuje dobrý start k seberealizaci nejen v oboru odívání. Řada absolventů SOŠ pokračuje ve studiu na VOŠ nebo VŠ. 

Profesní uplatnění studenti nacházejí jako návrháři nebo modeláři oděvních ateliérů, jako módní stylisté, případně i jako samostatní podnikatelé v oblasti výroby, nákupu i prodeje oděvů apod. Do budoucna je cílem školy navázat na historickou tradici studia oděvu a rozšířit profesní přípravu absolventů SOŠ v kategoriích vizáž, styl a modeling.

OBORY:

Oděvnictví - čtyřleté denní studium

Studenti se seznamují se všemi základními postupy při tvorbě oděvů a rozvíjejí své schopnosti a předpoklady pro budoucí uplatnění. Klasické znalosti jsou rozšířeny např. o využití informačních technologií, základy vizuální prezentace a ekonomické chování. Během studia se studenti zapojují do mnoha projektů nebo soutěží v rámci ČR i mimo ni.

Modelářství a návrhářství oděvů - čtyřleté denní studium

Studenti si osvojují trojrozměrné výtvarné vidění, seznamují se základními grafickými technikami -jako je kresba, malba, počítačová grafika a dalšími. Při navrhování a modelování oděvů je důraz kladen na rozvoj individuální kreativity i schopnosti splnit zadání (požadavky potenciálního zákazníka) v originálním pojetí.

Scénická a výstavní tvorba - čtyřleté denní studium

Studenti se seznamují s kompletní koncepcí výstav, módních přehlídek a promo akcí, využívají různých výtvarných technik pro vizuální prezentace a zaměřují se i na tvorbu kostýmních oděvů.

KONTAKTY:

Adresa: Jablonského 3, 170 00 Praha 7

Telefon: +420 266 710 944

E-mail: info@vosonspso.cz, vosonspso@vosonspso.cz

Web: www.vosonspso.cz/spso