Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň

Výuka poctivého řemesla se zachovala díky spojení čtyř škol, a učilišť a v roce 2012 tak vznikl současný výchovně-vzdělávací subjekt OA, SOŠ a SOU Třeboň. Sloučením naštěstí nedošlo k narušení nebo zhoršení profesní přípravy jednotlivých oborů, neboť se pouze rozšířila jejich nabídka. V současnosti škola poskytuje středoškolské vzdělání v oborech uměleckých, opravářských, sklářských, oděvnických, ekonomických a oborech služeb. 

OBORY:

Modelářství a návrhářství oděvů

Čtyřletý umělecký obor Modelářství a návrhářství oděvů připraví výtvarně-technické pracovníky schopné navrhovat i zhotovovat oděvy i doplňky a využívat výpočetní techniku při uměleckých činnostech. Výrazným znakem oboru je výuka výtvarných předmětů - především výtvarné přípravy, figurálního kreslení, navrhování oděvů, písma.

Důraz je kladen na kreativní tvorbu vlastních výtvarných návrhů a jejich realizaci. Součástí výuky je každoroční odborná praxe. V průběhu studia žáci absolvují studijní pobyt v přírodě zaměřený na kresbu a malbu v plenéru, jsou zapojováni do mnoha tvůrčích aktivit, ať již v rámci interních projektů (četné soutěže, výstavy, přehlídky...), nebo projektů s partnerskými školami.

Absolventi nacházejí uplatnění jako návrháři a modeláři v oděvních ateliérech, jako návrháři scénických kostýmů, mohou se realizovat jako soukromí podnikatelé, pracovat v reklamních agenturách. Úspěšní absolventi mohou také dále pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo VOŠ.

KONTAKTY:

Adresa: Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

Telefon: +420 389 822 170

E-mail: bvosykova@sostrebon.cz

Web: www.sostrebon.cz