Střední průmyslová škola Pelhřimov

Střední průmyslová škola s Střední odborné učiliště Pelhřimov vzniklo sloučením třech odborných škol a učilišť s cílem vytvoření silného vzdělávacího subjektu, do budoucna stabilnějšího a odolnějšího vůči nepříznivému demografickému vývoji, při současném zachování pestré škály oborové nabídky současných škol.

Sloučená škola představuje jednu z páteřních škol, centrum odborného vzdělávání, kde její vznik přispěje k zefektivnění sítě středních škol v kraji. Progresivní metody školy vedou žáky k tvůrčí činnosti, kdy projevují svůj talent, zájem a schopnosti. Zejména v oblasti mladé módy škola zaznamenává už několik let výborné výsledky na republikové úrovni, trvale to jsou přední místa.

OBORY:

Oděvní technik

Čtyřletý studijní obor je zaměřen na návrhářství a realizaci pánské a dámské konfekce včetně kožených doplňků. Konstrukce střihů, stupňování a polohování se provádí pomocí počítačů. Studenti se se svými pracemi úspěšně účastní módních přehlídek.

Student má možnost po třech letech studia získat výuční list v oboru Krejčí, nebo absolvovat čtyřleté vzdělávání a po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky může pokračovat ve studiu na VŠ, případně VOŠ.

Absolvent:

  • ovládá technologické postupy zpracování textilních a kožedělných výrobků
  • ovládá navrhování a zhotovení konstrukce střihů s podporou počítače
  • zná postupy stupňování a polohování střihů pomocí počítače
  • je schopen vytvářet a dopracovat modely dle vlastního návrhu
  • je připraven pracovat v textilních nebo kožedělných firmách jako návrhář, technolog, mistr nebo kontrolor
  • má znalosti pro založení vlastní firmy
  • zvládá komunikaci v cizím jazyce a je odborně zdatný i pro obchodní činnost

KONTAKTY:

Adresa: Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov

Telefon: +420 565 349 415

E-mail: skola@spssou-pe.cz

Web: www.spssou-pe.cz