Střední škola designu, Lysá nad Labem

Střední škola designu v Lysé nad Labem má více jak sto třicetiletou tradici. Její zaměření bylo vždy řemeslné. Současný profil školy se začal formovat v roce 2004. Ze školy zaměřené výhradně na výuku krejčovských oborů se postupně měnila na školu vyučující umělecké výtvarné obory. Vývojem prošel i její název až do současné podoby. Postupně byly vybudovány odborné pracovny a výtvarné ateliéry. Nyní je škola jedinou uměleckou střední školou zřizovanou Středočeským krajem. Ve škole studuje v 10 třídách 240 žáků.

OBORY:

Oděvní design

Umělecký obor je určen pro žáky, kteří mají výtvarný talent a estetické cítění. Výtvarná výchova prostupuje celým studiem a přispívá k pochopení zákonitostí moderní výtvarné tvorby. Po absolvování studia disponují absolventi vlastním výtvarným názorem, jsou schopni samostatně vytvořit oděv od výtvarného návrhu včetně dokumentace až po zavedení do výroby s využitím výpočetní techniky při uměleckých činnostech. Nacházejí uplatnění jako samostatní návrháři nebo modeláři v oděvních firmách při realizaci náročných oděvních modelů i scénických kostýmů pro divadlo, film a televizi. Školní vzdělávací program dává prostor i pro výuku počítačové grafiky formou volitelných předmětů, což umožňuje absolventům získat vědomosti z oblasti propagace.

KONTAKTY:

Adresa: Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem

Telefon: +420 325 551 074

E-mail: sekretariat@ogdlysa.cz 

Web: www.ogdlysa.cz