Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek

Tradice školy sahá až do roku 1892, kdy byla založena Průmyslová škola pokračovací s jedním českým a jedním německým oddělením. Jedním z významných mezníků v historii školy bylo její sloučení se Střední školou oděvní a obchodně-podnikatelskou v červenci 2011. Jeho výsledkem je nejen nový název školy - Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, ale také navýšení počtu žáků a rozšíření nabídky studia o maturitní obor Oděvnictví. Škola tak s 600 žáky patří v současnosti k největším středním školám v regionu.

Škola aktivně reaguje na požadavky trhu práce, pro který jsou její žáci připravováni. S tím souvisí i soustavná modernizace, aby podmínky pro teoretickou i praktickou výuku odpovídaly současným trendům. O dobré úrovni znalostí a dovedností žáků svědčí jejich účast na nejrůznějších regionálních, celostátních i mezinárodních soutěžích, ve kterých se umísťují na předních místech.

OBORY:

Oděvnictví a módní návrhářství

Absolvent oboru Oděvnictví a módní návrhářství se může uplatnit v oděvních firmách a podnicích různé velikosti na úsecích odběratelsko-dodavatelských vztahů, technické přípravy, výroby i výrobního procesu, jako návrhář, konstruktér, technolog, dispečer výroby, technik jakosti a po odpovídající době zapracování může vykonávat funkce středního managementu. Uplatnění může najít také v obchodní sféře zaměřené na oděvy, oděvní materiály a oděvní techniku. Po získání praxe může samostatně podnikat v oblasti výroby oděvů, oděvních doplňků, v módním poradenství nebo může pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

KONTAKTY:

Adresa: tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek

Telefon: +420 558 630 041-3

E-mail: sekretariat@ssgos.cz

Web: www.ssgos.cz