Střední škola průmyslová, Krnov

Střední škola průmyslová v Krnově má dlouholetou tradici v technických a uměleckořemeslných oborech a vychovává odborníky, kteří nacházejí uplatnění na trhu práce. Mnozí absolventi se uplatnili i jako špičkoví odborníci ve významných českých i nadnárodních společnostech u nás. Škola je vybavena nejnovějšími technologiemi, moderními učebnami s počítačovou technikou i speciálními uměleckými dílnami.

OBORY:

Návrh a realizace textilií a oděvů

Absolvent čtyřletého denního studia oboru Návrh a realizace textilií a oděvů ovládá přípravu a výběr textilních materiálů pro zhotovování textilních uměleckých předmětů podle výtvarných návrhů a předloh, zvládá textilní řemesla v oděvní tvorbě. Disponuje souborem znalostí různých textilních technik a počítačové grafiky. Zná problematiku závěrečné úpravy a adjustace finálních výrobků, restaurování historicky cenných předmětů. Nalezne uplatnění v dílnách a ateliérech. Je připraven k zahájení vlastní podnikatelské činnosti, například jako samostatně tvořící designér.

KONTAKTY:

Adresa: Soukenická 2458/21C, 794 01 Krnov

Telefon: +420 554 637 151

E-mail: info@sspkrnov.cz

Web: www.sspkrnov.cz