Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí patří k místům s velmi starou textilní tradicí. Její počátky sahají již do 15. a 16. století. Počátky tradice textilního školství zde sahají až do roku 1892, kdy v souvislosti s rozvojem textilního průmyslu ve městě a jeho širším okolí byla zřízena odborná škola tkalcovská. Dnešní Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, která z ní vzešla, studentům nabízí vzdělání v několika průmyslových a uměleckých oborech, mezi nimi i v oboru Design oděvů.

OBORY:

Design oděvů

Studenti oboru se naučí mnohé z krejčoviny, ale zároveň rozvíjejí svou fantazii různými výtvarnými technikami včetně prostorových. Ve výtvarné přípravě a od 3. ročníku v navrhování poznají a osvojí si výtvarné řemeslo z různých úhlů. Pracují nejen se základními prostředky, ale naučí se i výtvarný materiál používat zajímavým a netradičním způsobem. Zdokonalí se ve fotografii, práci s počítačem, technologii materiálů, ve střizích a modelování oděvů.

Žáci poznají v souvislostech historii a vývoj oděvu, jeho varianty a nepřeberné možnosti včetně doplňků. Během studia pak získají vědomosti a dovednosti v odborných předmětech, technologii, konstrukci oděvů a dějinách výtvarné kultury. Ve výtvarné přípravě, navrhování a modelování oděvů, fotografii, počítačové grafice, figurální kresbě a dalších rozvíjejí svůj talent a poznávají metody práce výtvarníka a designéra. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, kdy na základě teoretických znalostí realizují svoje nápady, výtvarné návrhy a řemeslně je zpracovávají do výsledných modelů nebo objektů.

Získají vědomosti a schopnosti, které mohou z módy později přerůst v realizace pro divadlo, film, televizi a reklamu. Zajímavá a důležitá je i možnost spolupráce se studenty dalších výtvarných oborů na společných projektech, účast na výstavách, soutěžích, projektech a přehlídkách v Česku i v zahraničí. Absolvent tohoto studijního oboru se může kvalifikovaně uplatnit jako výtvarně technický-pracovník v oblasti navrhování a modelování oděvů i scénických kostýmů. Je vybaven znalostmi a dovednostmi, které umožní jeho samostatnou činnost v oboru i další studium na vyšších a vysokých školách uměleckého zaměření.

KONTAKTY:

Adresa: Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí

Telefon: +420 465 518 111

E-mail: ssup@ssup.cz

Web: www.ssup.cz