Střední škola uměleckých řemesel, Ostrava-Zábřeh

Střední škola uměleckých řemesel, s. r. o. v Ostravě-Záhřebu zahájila svou činnost v září roku 1994. První absolventi opustili školu o čtyři roky později, a to již s výraznými úspěchy ve svém oboru. Škola si klade za cíl vytvořit atmosféru důvěry a vzájemného respektu, kdy se naprostá většina studentů, ale i učitelů, bude cítit ve škole dobře. Nejedná se o velkou školu, ale takovou, kde se všichni znají a vyučující mají možnost individuálního přístupu ke všem studentům. K tomu všemu napomáhají i špičkově vybavené odborné učebny. Škola vychovává žáky jednotlivých oborů k profesionálnímu zvládnutí vyučovaných uměleckých i všeobecně vzdělávacích předmětů.

OBORY:

Design oděvů a interiéru

Absolvent oboru Design oděvů a interiéru je připraven uplatnit se jako samostatný tvůrčí nebo technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na design a realizaci oděvu. Uplatní se především v oblasti navrhování a realizace oděvních modelů a interiérů jako samostatný návrhář nebo v oděvních firmách a živnostech, případně navrhování a tvorby historických a scénických kostýmů pro divadlo, film, televizi apod.

KONTAKTY:

Adresa: Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava

Telefon: +420 596 746 064, +420 606 362 825

E-mail: ssur@ssur.cz

Web: www.ssur.cz