Střední škola umění a designu, Brno

Střední škola umění a designu v Brně je známá spíše pod hovorovým názvem ŠUŘKA. Současná doba si vyžádala změnu názvu i proměnu koncepce školy, mění se studijní program jednotlivých oddělení. Škola reaguje na celkovou proměnu společnosti i nové požadavky, kladené na absolventy školy. Zůstává nadále špičkovým pracovištěm, které inovuje a zároveň navazuje na to nejlepší z minulosti. A tak "génius loci" zůstává zachován ve výuce i školních prostorách.

OBORY:

Design oděvu

Studium atraktivního uměleckého oboru Design oděvu propojuje výuku dovedností spojených s kvalitním výtvarným vzděláním s praktickým zvládnutím krejčovského řemesla. Potřeba širší specializace studentů vedla k obohacení výuky i o tvorbu designu oděvních doplňků.

V jednotlivých ročnících studenti reagují na zadaná témata. Reflektují historické a sociální souvislosti v odívání, integrují konkrétní umělecká díla a zároveň jsou motivováni k hledání vlastních inspiračních zdrojů a impulsů, k nacházení svého autentického rukopisu, zkratky či tvarosloví. Výsledný prvek může mít rozmanité podoby, počínaje solitérním artefaktem až po komerční konfekci.

Během čtyřletého studia mají studenti v široké nabídce školních a mimoškolních aktivit možnost ukázat vysokou kvalitu a kreativitu svých prací. Důkazem toho je nepřeberné množství soutěží, výstav, přehlídek a ocenění nejen u nás, ale i v zahraničí. Škola patří mezi nejkvalitnější školy tohoto zaměření, připravuje kvalifikované odborníky pro výtvarnou činnost v oblasti designu oděvu ve všech jeho podobách.

Ekotextil design

Nový progresivní oděvní obor budoucnosti. Jeho cílem je vychovat módního designéra tak, aby přispíval k celkové pozitivní společenské změně. Stále více lidí si uvědomuje, že nechce nosit toxické nebo neeticky vyrobené oblečení, proto obor reaguje na současnou situaci oděvního průmyslu a je prvotně zaměřený na recyklaci, upcyklaci, biomateriály a ekologii. Největší důraz je kladen na to, jak je oděv vyroben a z jakých materiálů. Motivuje studenty k založení vlastní oděvní ekologické značky tak, aby fungovala v našich podmínkách.

Základem přípravy studentů je nejen kresba a malba, ale především kombinované textilní techniky. Student získá přehled v tradičních řemeslných technikách, ale i moderních technologiích, hledá inovativní přístupy. Součástí studia je také digitální fotografie a grafické programy.

Student si během studia vytváří ucelený pohled a názor na otázku konzumu, navrhuje a realizuje oděv, do nějž promítá současný životní styl, jež musí splňovat kriteria udržitelné módy. Postupně si vytváří své studentské profesní portfolio a má tak možnost nového uplatnění na poli slow fashion, stává se oděvním designérem, profesionálem a odborníkem v oblasti udržitelné módy. Uplatní se také jako inovátor, výtvarník textilního designu, módní poradce se zaměřením na ekologii, prognostik trendů nebo může pracovat v oboru fashion marketingu. Jeho spektrum znalostí a dovedností bude také základem pro pokračování ve studiu na vysokých školách výtvarného zaměření u nás nebo v zahraničí.

KONTAKTY:

Adresa: Husova 537/10, 602 00 Brno

Telefon: +420 543 421 361

E-mail: skola@ssudbrno.cz

Web: www.ssudbrno.cz