Střední uměleckoprůmyslová škola, Helenín

Střední uměleckoprůmyslová škola má mnohaletou tradici především v textilním vzdělávání, která vychází z jejího umístění v jihlavské čtvrti Helenín, kde několik let působila tovární textilní výroba. Škola nejprve vznikla jako učňovská se zaměřením na pletařskou výrobu, ale již od roku 1954 je školou střední a v posledních letech se intenzivně zaměřuje především na umělecké obory.

OBORY:

Design oděvu a módních doplňků

Umělecký obor se nově profiluje zaměřením nejen na oděv, ale také na celou škálu módních doplňků. Velký důraz je kladen na kreativní přístup studentů a rozvoj jejich praktických dovedností v souladu se současnými trendy a respektem k tradici. Výrazným znakem oboru je výuka výtvarných předmětů jako navrhování, figurální kreslení a výtvarná příprava, dále pak seznámení s historií oděvu. V portfoliu předmětů se nově objevuje módní fotografie, která se věnuje základům zhotovení fotografie modelů a doplňků a jejich úpravě pro potřeby autorských prezentací, webových stránek a časopisů.

Během studia jsou studenti vedeni k vytvoření vlastního výtvarného názoru, podporováni v hledání a prosazování originálních a netypických řešení. To vše se odvíjí od kvalitní řemeslné průpravy, schopnosti pracovat v týmu i samostatně řešit zadané úkoly. Studenti se aktivně zapojují do chodu celého ateliéru, hledají inspirační zdroje, nová témata. Učí se formulovat a obhajovat zvolená řešení a realizace. Škola rovněž podporuje spolupráci s oděvními a textilními firmami, kdy se studenti v rámci praxe seznámí s přípravou výroby oděvů a textilních materiálů.

Absolventi oboru se uplatní jako samostatní návrháři, dále pak v oděvních firmách na pozicích konstruktérů, technologů nebo při realizaci historických a scénických kostýmů pro divadlo, film a televizi. Mnozí se již prezentují vlastní úspěšnou značkou na českém i zahraničním trhu. V návaznosti na tento obor je možné pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách uměleckého zaměření.

KONTAKTY:

Adresa: Hálkova 42, 586 03 Jihlava - Helenín

Telefon: +420 567 584 121

E-mail: skola@helenin.cz

Web: www.helenin.cz