Střední uměleckoprůmyslová škola, Jablonec n. Nisou

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Jablonci nad Nisou byla založena roku 1880 v reakci na potřeby rozvíjejícího se bižuterního průmyslu. Původně řemeslná škola zaměřená na výuku kreslení, modelování a cizelování rozšířila postupně nabídku svých oborů o pasíře, rytce, dekoratéry a výrobce bronzového zboží. 

Přes komplikovaný historický vývoj, kterým škola procházela, se podařilo udržet vysoký standard přípravy umělců specializujících se na oblast bižuterního průmyslu. Škola odchovala celou řadu významných osobností české umělecké scény a je významnou institucí podílející se na kulturním dění Libereckého kraje.

OBORY:

Kov a šperk

V tomto oboru se žáci věnují kreativnímu zpracování kovů a doplňkových materiálů používaných v oblasti šperku, autorské bižuterie, módních oděvních doplňků a dekorativních předmětů. Postupně si osvojují základy šperkařství, pasířství a stříbrnictví. V odborných výtvarných předmětech jsou žáci vedeni k tvorbě samostatného designu uměleckých originálů. Získávají dovednosti v navrhování autorských šperků, módních doplňků, drahé bižuterie a drobných užitkových předmětů. Praktická výuka v dílnách směřuje k uměleckořemeslné realizaci v barevných a drahých kovech. Studenti získávají dovednosti v uměleckořemeslné realizaci podle vlastních i zadaných návrhů.

Design bižuterie a módního doplňku

Zaměření oboru je orientováno na svět moderního člověka s jeho nároky týkající se šperku, bižuterie, zdobení těla a oděvu, designu doplňku a obecně bezprostředního okolí jedince. Zaměření svým širokým záběrem zahrnuje množství tradičních a moderních bižuterních technik, práci s nejrůznějšími přírodními či syntetickými materiály. Žáci jsou vedeni k samostatnosti v řešení výtvarných problémů a své nápady převedené do grafických návrhů realizují s pomocí odborných pedagogů v materiálovém provedení v dílnách. Tento proces současně umožňuje a usnadňuje komunikaci se sociálními partnery z průmyslových či jiných odvětví. Absolventi se zároveň mohou dosaženými výsledky prezentovat ve svém dalším profesním životě při studiu na VŠ nebo v praxi.

KONTAKTY:

Adresa: Horní náměstí 1, 466 80 Jablonec nad Nisou

Telefon: +420 778 540 704

E-mail: info@supsavos.cz

Web: www.supsavos.cz