Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary má více než 140 letou tradici. Nabízí osm maturitních a dva učební obory. Škola disponuje kvalitním technickým vybavením pro výuku všeobecně-vzdělávacích i odborných předmětů. Praktická výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách. Škola se snaží o to být školou otevřenou, která reaguje nejen na potřeby společnosti, ale také na potřeby pracovního trhu Karlovarského kraje.

OBORY:

Oděvní design

Obor Oděvní design z kategorie Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba byl mezi umělecké obory školy zařazen v září 2013. Žáci se v něm naučí mnohé z krejčoviny, ale zároveň rozvíjejí svou fantazii různými výtvarnými technikami včetně prostorových. Pracují nejen se základními prostředky jakými jsou tužka, barvy, jehla a nůžky, ale naučí se výtvarný materiál používat zajímavým a netradičním způsobem.

Tento obor připraví výtvarně-technické pracovníky schopné navrhovat i zhotovovat oděvy a doplňky, využívat výpočetní techniku a fotografii při uměleckých činnostech. Poznat v souvislostech historii a vývoj oděvu, jeho varianty a nepřeberné možnosti včetně doplňků. Zajímavá a důležitá je i možnost spolupráce se žáky ostatních výtvarných oborů školy na společných projektech a přehlídkách. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, kdy na základě teoretických znalostí žáci realizují své nápady, výtvarné návrhy a řemeslně je zpracovávají do výsledných modelů nebo objektů.

Absolvent je schopen samostatné tvůrčí činnosti v oblasti komerční i volné tvorby. Může působit na různých pozicích v designérských týmech podniků, reklamních agentur, v médiích aj. Je připraven uplatnit se jako samostatný tvůrčí nebo technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na design a realizaci oděvu především v oblasti navrhování a realizace oděvních modelů v oděvních firmách a živnostech, případně v navrhování a tvorbě historických a scénických kostýmů pro divadlo, film, televizi apod.

Svých znalostí a dovedností může využívat i v osobním poradenství se zaměřením na styling a práci se zákazníkem, při realizaci oděvu v modelových salónech a oděvních firmách na národní i mezinárodní úrovni. Uplatnění nalezne rovněž při vizuálním a propagačním zajišťování módních přehlídek a propagačních akcí. Po složení maturitní zkoušky se může ucházet o přijetí ke studiu na VOŠ nebo VŠ odpovídajícího zaměření.

KONTAKTY:

Adresa: náměstí 17. listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary

Telefon: +420 739 505 675, +420 739 322 484

E-mail: sekretariat@supskv.cz

Web: www.supskv.cz