Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Počátky historie Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti souvisejí s existencí bývalé Školy umění ve Zlíně, která byla založena v roce 1939 firmou Baťa. Dnešní střední uměleckoprůmyslová škola se řadí s celkovým počtem devíti vyučovaných speciálních oborů k nejkomplexnějším a nejrozsáhlejším centrům našeho středního uměleckého školství. Velké procento žáků, kteří vycházejí z této školy, rozvíjí svůj talent a pokračuje v dalším studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí. To svědčí o kvalitním vedení školy a obsazení pedagogického sboru fundovanými odborníky.

OBORY:

Modelářství a návrhářství oděvů

Výuka oboru na škole probíhá od roku 1994 a je založena na skloubení moderního výtvarného pojetí a precizního řemeslného zpracování. Základem je zvládnutí širokého spektra výtvarných disciplín, jako jsou kresba přírodnin, krajiny, architektury, studie zátiší, hlavy a figury. Na ně navazuje kvalitní krejčovská průprava zahrnutá v předmětech Konstrukce oděvů, Textilní materiály, Technologie a Praktická cvičení. Získané znalosti a dovednosti žáci uplatní při navrhování a modelování náročných originálních oděvů. Součástí studia je rovněž historie módy.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo pedagogického zaměření. V praxi nacházejí uplatnění jako samostatní návrháři či modeláři v oděvních firmách, někteří si vyzkoušejí i realizaci historických a scénických kostýmů pro divadlo, film a televizi.

Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků

Obor vznikl již v roce 1947 a v současné době je jediným v tuzemsku. Výuka výtvarné a odborné přípravy a následná realizace vlastních originálních modelů je naprosto výjimečná. Podstata spočívá v širokém výtvarném základu, na který navazuje rozvoj řemeslných a designérských znalostí. Během studia se žáci seznamují s rozmanitými technikami, jež využijí při tvorbě jednoduchých doplňků, výtvarně náročných modelů či celých kolekcí z kůže, textilu, dřeva, plastu nebo jiných materiálů. Škola spolupracuje s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací, s úspěšnými výrobci a firmami.

Absolventi jsou připraveni k samostatné práci v oboru a ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na módní design, tedy design oděvu, obuvi, galanterních doplňků a šperků, nebo se zaměřením na textilní tvorbu a technologii výroby a materiálů. Mohou volit rovněž teoretická studia s výtvarným zaměřením, dějiny umění, historii, pedagogiku či arteterapii. Uplatní se v profesích, jako jsou designér obuvi a galanterních doplňků, designér obuvnických a galanterních komponentů nebo modelář obuvi a galanterních doplňků.

KONTAKTY:

Adresa: Všehrdova 267, 686 53 Uherské Hradiště

Telefon: +420 572 551 500

E-mail: supsuh@supsuh.cz

Web: www.supsuh.cz