Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci byla založena v roce 1960 jako druhá fakulta tehdejší vysoké školy a jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem. Má šest kateder - katedru designu, katedru hodnocení textilií, katedru netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, katedru materiálového inženýrství, katedru oděvnictví a katedru technologií a struktur. Je zde možné studovat textilní technologie, výrobu oděvů, textilní marketing a textilní návrhářství. Většinu z nich je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě, řada je akreditována rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

Fakulta textilní je aktivní ve vědecko-výzkumné činnosti v základním i aplikovaném výzkumu včetně experimentálního vývoje. Vědecká a výzkumná práce navazuje především na směry technologického a materiálového výzkumu, v nichž má fakulta tradičně vysokou úroveň, kvalitní personální zázemí a řadu specializovaných laboratoří s unikátními přístroji. Objevy jako např. nová technologie výroby nanovlákenných plošných útvarů ji řadí k prestižním vysokoškolským ústavům. Ve značné míře také spolupracuje s průmyslovými podniky a řeší řadu projektů financovaných z různých druhů grantů. Dlouhodobě vytváří podmínky pro úspěšnou spolupráci s mnoha světovými univerzitami a institucemi orientujícími se na textilní a materiálové inženýrství.

STUDIJNÍ PROGRAMY:

Textil (bakalářské studijní programy)

  • Textilní a oděvní návrhářství
  • Textilní marketing
  • Textilní technologie, materiály a nanomateriály
  • Výroba oděvů a management obchodu s oděvy

Textilní inženýrství (navazující magisterské studijní programy)

  • Oděvní a textilní technologie
  • Netkané a nanovlákenné materiály

Průmyslové inženýrství (navazující magisterské studijní programy)

  • Řízení jakosti
  • Produktové inženýrství

Průmyslové inženýrství (doktorské studijní programy)

  • Průmyslové inženýrství

Textilní inženýrství (doktorské studijní programy) 

  • Textilní technika a materiálové inženýrství

KONTAKTY:

Adresa: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 

Telefon: +420 485 351 111 

E-mail: jana.sounova@tul.cz, lenka.nevyhostena@tul.cz

Web: www.ft.tul.cz