Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci byla založena v roce 1960 jako druhá fakulta tehdejší vysoké školy a jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem. Má šest kateder - katedru designu, katedru hodnocení textilií, katedru netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, katedru materiálového inženýrství, katedru oděvnictví a katedru technologií a struktur.

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci je kreativním pracovištěm garantujícím výuku denního bakalářského studijního programu NÁVRHÁŘSTVÍ. Koncepce studia je zde založena nejen na samotné tvůrčí činnosti, ale také na hledání nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků díky dalším oborům zaštítěným stejnou katedrou.

Studijní program NÁVRHÁŘSTVÍ je zaměřený na oblast designu textilu a jeho vzorování, navrhování oděvů, skla a šperku. Má mezioborový charakter, propojuje technickou a výtvarnou složku designu. Jeho specifikem je spojení výtvarného návrhu s realizací v materiálu se zaměřením na využití nových technologií a materiálů, poskytovaných Technickou univerzitou i mimo ni.

Studenti kreativních oborů, například Návrhářství textilu a oděvu, skla a šperku, mohou tvořit paralelně se studenty více technologicky orientovaného oboru Textilní technologie a vzorování. V porovnání s vysokými školami obdobného zaměření je tato koncepce ve spojení s ojedinělou technologickou vybaveností všech pracovišť naprosto unikátní. Studentům totiž katedra nabízí možnost uchopit a prozkoumat jejich tvorbu po všech stránkách.

Cílem studia bakalářského studijního programu NÁVRHÁŘSTVÍ je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří umí ve své práci respektovat omezení plynoucí z limitujících možností konkrétních technologií a materiálů na jedné straně a požadavky trhu na estetiku a funkčnost na straně druhé. Kromě technologií (textilní, oděvní, sklářské a šperkařské) ovládají také základy estetiky, grafického vyjadřování a obecného designu. Volbou specializací se studenti profilují pro uplatnění v oboru designu v oblastech textilu, oděvu, skla a šperku. Významnou zkušenost získávají při praktické realizaci svých návrhů vzorů a výrobků v reálných technologiích. Tato koncepce je s ohledem na technologické zázemí fakulty na vysokých školách obdobného charakteru ojedinělá. Koncepce studia je založena na tvůrčí činnosti spojené s hledáním nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků. Během studia získá student nejen teoretické a praktické znalosti na dané úrovni (včetně výstavní činnosti), ale i dostatečnou flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce, přehled v dějinách umění a dovednosti souhrnně označované "soft skills".

STUDIJNÍ PROGRAMY:

Návrhářství (bakalářský studijní program)

V prvním ročníku se studenti dělí do specializací:

1) Návrhářství textilu a oděvu

2) Návrhářství skla a šperku

3) Textilní technologie a vzorování

KONTAKTY:

Adresa: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 

Telefon: +420 485 351 111 

E-mail: jana.sounova@tul.cz, lenka.nevyhostena@tul.cz

Web: www.ft.tul.cz