Univerzita Hradec Králové

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby spadá pod Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Zajišťuje mimo jiné výuku výtvarné výchovy v jednooborovém bakalářské studium v oborech Textilní tvorba a Uměleckořemeslné textilní disciplíny. Studenti těchto oborů pravidelně prezentují svou tvorbu na řadě výtvarných přehlídek a výstav, mezinárodních veletrzích a přehlídkách textilu a designu, kde pravidelně získávají prestižní ocenění. Katedra spolupracuje s řadou institucí věnujících se zpracování textilu či prezentaci uměleckořemeslných disciplín. Pravidelně také pořádá konference tematicky se vztahující k současné problematice a pojetí výtvarné výchovy, edukačním školním i mimoškolním programům.

OBORY:

Textilní tvorba

Hlavní náplní je textilní výtvarnictví se zaměřením na bytové a oděvní textilie, kresbu, malbu a počítačovou grafiku, představující východiska pro budoucí pedagogickou praxi a samostatnou tvorbu. Praktická příprava se opírá o základní předměty jako ateliérová textilní tvorba, kresba, malba, počítačová grafika, paličkovaná krajka, tkaní, papír a kniha, textilní dílny a didaktika výtvarné výchovy.

Uměleckořemeslné textilní disciplíny

Studium je zaměřeno na zachování tradičních textilních disciplín jako například krajkářského řemesla, ručního tkaní a dalších předtkalcovských technik v současném autorském oděvu. Cílem studia je připravit budoucí pedagogy, kteří budou toto kulturní dědictví odevzdávat široké veřejnosti formou kurzů na základních uměleckých školách a na středních odborných textilních školách. Praxe se uskutečňují v Textilním muzeu v České Skalici. Studenti jsou vedeni k poznání tradice a k jejímu propojení se současnou oděvní a textilní tvorbou

KONTAKTY:

Adresa: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III

Telefon: +420 493 332 601

E-mail: ivana.spicarova@uhk.cz

Web: www.uhk.cz