Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem lze chápat jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami.

Během studia se uchovávají a rozvíjí tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky, a zároveň hledají cesty k prozkoumávání technologií nových, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.

Pro práci studentů v šestnácti uměleckých a designérských ateliérech, studium posluchačů kurátorských studií a pro výuku teoretických i tradičně praktických výtvarných disciplín fakulta poskytuje zázemí nově rekonstruované budovy s řadou specializovaných pracovišť, dílen a výstavních prostor. Řada absolventů svou tvorbou oceňovanou doma i v zahraničí dokazuje nepřehlédnutelnou energii relativně mladého uměleckého centra severozápadních Čech, kterým se fakulta za dobu své existence stala.

ATELIÉRY:

Oděvní a textilní design

"Protože móda vytváří obal člověka a definuje jeho styl, je jedním z nejsložitějších odvětví designu. Móda je fenomén, který dokáže vystihnout naši podstatu a dává nám druhou tvář. Móda je to, co milujeme, co obdivujeme, v čem žijeme. Móda jsme my."

Jsme moderní prostor, moderní ateliér, jsme tým, který reflektuje současnou fashion designovou linii jak v českém, tak i ve světovém kontextu. Jako designéři neustále tvoříme nové a nové, a doufáme, že budeme celý svůj život mít lidem co sdělit a nevyjdeme z módy. Prostřednictvím módy odrážíme aktuální dění ve společnosti. Vycházíme z nekonečných inspirativních zdrojů okolo nás a přetváříme je do jasně definovaných forem oděvu, který dává lidem identitu a charakter. Jsme schopni na platformě vysokoškolského ateliéru řešit aktuální problematiky společnosti. Módou komunikujeme a je naším vizuálním jazykem.

KONTAKTY:

Adresa: Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Telefon: +420 475 285 111

E-mail: veronika.sladkova@ujep.cz, monika.matouskova@ujep.cz

Web: www.fud.ujep.cz, www.aotd.cz