Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) vznikla v roce 2002. Vysokoškolské vzdělávání, které dnes UTB reprezentuje, má však ve Zlíně více než padesátiletou tradici. V současné době má UTB šest fakult, na nichž studuje téměř deset tisíc posluchačů.

Fakulta multimediálních komunikací je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor k uplatňování vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Unikátní je spolupráce napříč všemi studijními obory FMK - design, film a marketing - při realizaci společných projektů.

Absolventi fakulty se stávají úspěšnými členy týmů v komunikačních a reklamních agenturách, v médiích, v oblasti televizní a dokumentární tvorby, v animačních a postprodukčních studiích, v grafických ateliérech, ve výstavnictví, ve sklářském průmyslu, v nábytkářském a automobilovém průmyslu, pracují jako fotografové, fashion designéři a také designéři obuvi a galanterie. Pořádáním výstav, účastí na různých soutěžích, filmových festivalech, módních přehlídkách, a to nejen v tuzemsku ale i v zahraničí, prezentují fakultu jak studenti, tak pedagogové. 

ATELIÉRY:

Ateliér Design oděvu

"Móda je všudypřítomná a v současnosti je výrazovým prostředkem osobnosti každého člověka."

Ateliér Design oděvu je dynamicky se rozvíjející ateliér, který ve svých studentech podporuje individuální vyjádření jejich kreativity prostřednictvím módy. Studenti jsou vedeni k rozvíjení individuálního tvůrčího potenciálu a současně jsou připravováni na uplatnění svých dovedností v praxi v rámci týmové spolupráce. Práce studentů reagují na aktuální dění v módním průmyslu a plně využívají potenciál oborové i multioborové spolupráce. Ateliér se pravidelně prezentuje na módních přehlídkách a výstavách u nás i v zahraničí.

Ateliér Design obuvi

Studium v ateliéru Design obuvi je zaměřeno na získávání znalostí a výtvarného rozhledu v oboru, rozvinutí tvůrčích postupů při navrhování, na úzkou spolupráci s průmyslovou výrobou a v neposlední řadě na profesionální kompletaci díla. Koncepce výuky následuje baťovsko-kovářovskou tradici zlínské Školy umění. Pochopení přání zákazníka, porozumění požadavkům chodidla, znalost aktuálních módních trendů, ale také technologicko-výrobních postupů umožňuje studentům pokračovat a šířit baťovskou tradici u nás i v zahraničí.

KONTAKTY:

Adresa: Univerzitní 2431, 760 01 Zlín

Telefon: +420 576 034 113

E-mail: prodekan-vnitrni-vnejsi-vztahy@fmk.utb.cz

Web: www.fmk.utb.cz