Vyšší odborná škola oděvního návrhářství, Praha

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní v Praze 7 má tradici již od roku 1956. Nabízí studium zaměřené na návrh a tvorbu oděvů formou nejen středoškolského, ale i vyššího odborného studia - jako jediný vzdělávací subjekt v ČR. Úspěšnost řady absolventů v praxi dokazuje, že úroveň poskytnutého vzdělání umožňuje dobrý start k seberealizaci nejen v oboru odívání.

Škola má specializované pracoviště s nejmodernějšími počítačovými aplikacemi zaměřenými na tvorbu oděvů. Zařízení a programy umožňují navrhování modelů, konstrukci a modelování střihů a vytvoření elektronických podkladů pro výrobu. Svou vybaveností se škola řadí na první místo mezi školami v tomto oboru.

OBORY:

Oděvní návrhářství

Tříleté vyšší odborné studium pro uchazeče se středním vzděláním je zakončeno absolutoriem. Díky ojedinělosti tohoto typu studia v ČR má škola exkluzivní postavení. Ve výuce je kladen důraz na rozvíjení schopností studentů samostatně rozhodovat, hledat optimální varianty řešení tématu podle zadání a komunikativně pracovat v týmu. Výtvarná profesionalita je doplněna znalostmi z oblasti reklamní tvorby a propagace.

Tématická náplň studia

  • Oděvní tvorba s využitím nejmodernějších počítačových programů
  • Návrh, modelování a aranžování oděvů
  • Figurální kresba a malba
  • Módní trendy a stylistika
  • Reklamní tvorba a propagace
  • Management oděvní firmy

KONTAKTY:

Adresa: Jablonského 3, 170 00 Praha 7

Telefon: +420 266 710 944

E-mail: info@vosonspso.cz, vosonspso@vosonspso.cz

Web: www.vosonspso.cz/voson