Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky.

Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény.

Dvakrát do roka je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací Artsemestr. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná škola bývalých postkomunistických zemí, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť. V celosvětovém hodnocení QS World University Rankings zaujala pozici mezi 50 - 100 nejprestižnějších uměleckých škol světa.

ATELIÉRY:

Ateliér módní tvorby (vedení ateliéru: MgA. Pavel Ivančic)

Ateliér je specifický individuálním přístupem ke studentům a zaměřením na módu v celé její šíři - od tvorby ready-to-wear kolekce přes průmyslový design až po autorskou konceptuální tvorbu. V současné době je kladen důraz především na podporu rozvoje studentů jako komplexních profesionálních osobností se silnou individuální návrhářskou identitou.

Ateliér designu oděvu a obuvi (vedení ateliéru: prof. Liběna Rochová)

Hlavní myšlenka konceptu ateliéru je zaměřena na kreativní pojetí oděvní formy. Součástí tohoto pojetí je obuv a doplňková tvorba s přesahem do fashion art nebo fashion at the edge. Studenti jsou vedeni k tomu, aby zvládli přenést tuto volnou tvorbu do komerčně definované konfekční formy, s přípravou na reálný svět českého a světového konfekčního průmyslu, zároveň jsou vedeni k tomu, jak založit značku a jak vést firmu.

Ateliér textilní tvorby (vedení ateliéru: MgA. Jitka Škopová)

Koncepce výuky Ateliéru textilní tvorby je založena na komplexním vzdělávání textilních designérů, tak aby byli schopni skloubit více profesí a pronikat do nových oborů, které ve své pracovní oblasti potřebují. Pragmatická a jasně definovaná zadání zaměřená na plošnou dekoraci, opakovaný, nekonečný a solitérní vzor se střídají s úkoly tvůrčího charakteru, které umožňují naprostou svobodu přístupu.

Ateliér K.O.V. KONCEPT - OBJEKT - VÝZNAM (vedení ateliéru: doc. Eva Eisler)

Cílem ateliéru je vést studenty k hlubšímu porozumění širokému spektru prostorové tvorby pomocí interdisciplinárního přístupu k materiálu, konceptu a formě, v návaznosti na design, architekturu a volné umění. Studenti v ateliéru kultivují svoje intelektuální schopnosti a umělecké cítění skrze experimentování s různými materiály s důrazem na kov a učí se vyjadřovat svůj tvůrčí potenciál vizionářskými koncepty.

KONTAKTY:

Adresa: náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1

Telefon: +420 251 098 111

E-mail: podatelna@vsup.cz, studijni@vsup.cz (pro dotazy ohledně přijímacího řízení)