Vyšší odborná škola Brno

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola v Brně je známá spíše pod hovorovým názvem ŠUŘKA. Současná doba si vyžádala změnu názvu i proměnu koncepce školy, mění se studijní program jednotlivých oddělení. Škola reaguje na celkovou proměnu společnosti i nové požadavky kladené na absolventy školy. Zůstává nadále špičkovým pracovištěm, které inovuje a zároveň navazuje na to nejlepší z minulosti. A tak "génius loci" zůstává zachován ve výuce i školních prostorách.

OBORY:

Oděvní a textilní design

Jedná se o tříletý studijní obor denního studia vyšší odborné školy rozvíjející osobnost studentů v oblasti estetické a kulturní. Výuka se opírá o dokonalé vybavení školy jak materiální, tak personální, ale i o spolupráci s renomovanými externími odborníky. Studenti získají teoretické znalosti i praktické dovednosti v navrhování a modelování konstrukčně i technologicky náročných oděvů, dále navrhování a výroby plošných a prostorových textilií, případně navrhování a zhotovování scénických kostýmů.

Absolventi se mohou uplatnit v samostatné výtvarné, oděvní a textilní tvorbě, jako návrháři designů v průmyslu (modelář, kolorista, desinatér), jako návrháři oděvů v malých a středních firmách, jako návrháři oděvních doplňků nebo v tvorbě scénického kostýmu - navrhování pro různé žánry jako činohra, opera, balet a film.

V závěru studia absolvují několikaměsíční praxi v oblasti návrhářských činností u zvoleného podnikatelského subjektu, případně u vybraného subjektu zabývajícího se uměleckořemeslnou tvorbou. V průběhu této praxe řeší, navrhují a realizují i absolventskou práci na zadané odborné téma. Obhajoba této realizované práce je kromě zkoušky z cizího jazyka a z odborných předmětů součástí absolutoria, kterým je zakončováno studium vyšší odborné školy. Absolvent získává titul DiS.

KONTAKTY:

Adresa: Husova 537/10, 602 00 Brno

Telefon: +420 545 125 649

E-mail: skola@vos.ssudbrno.cz

Web: www.ssudbrno.cz