Vyšší odborná škola textilních řemesel, Praha

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel je umělecká škola s dlouholetou tradicí sahající až k roku 1767, kdy Marie Terezie založila v Praze první krajkářskou školu. Má kvalitně vybavené výtvarné ateliéry, specializované řemeslné dílny, teoretické i počítačové učebny. Odborné předměty se vyučují v malých skupinách, které umožňují individuální přístup ke každému žákovi.

Při výuce je kladen důraz na jedinečné spojení řemeslné zručnosti a umělecké invence v moderním výtvarném pojetí. Součástí studia jsou odborné praxe a zahraniční studijní stáže. Škola dále pořádá a účastní se mnoha akcí jako jsou výstavy, módní přehlídky a soutěže, spolupracuje s řadou textilních a oděvních firem.

OBORY:

Design módních doplňků

Obsah vzdělávacího programu se řídí dvěma základními kritérii, která lze jednoduše pojmenovat jako integraci a proporčnost. Spojuje je proces tvorby oděvního či bytového textilního díla s využitím rukodělných textilních technik od prvotního zachycení výtvarné myšlenky přes řízení "života" díla po jeho dokončení. Kritérium integrace vyjadřuje také spojení řemesla a umění.

Studijní program zahrnuje čtyři základní složky: výtvarnou, která rozvíjí a kultivuje výtvarné schopnosti spektrem výtvarných prostředků od figurální kresby po kresby návrhové; druhá se týká řemeslných dovedností, potřebných k tvorbě a třetí zahrnuje bezpečné zvládnutí tradičních textilních řemesel: paličkované krajky, šité krajky, ruční výšivky, ručního tkaní a tisku. Čtvrtá se zabývá základními formami prezentace díla textilního a oděvního umění: návrh plakátu, pozvánky, letáku či webové prezentace. 

Absolvent ovládá základy počítačové grafiky, orientuje se v problematice modelingu, výstavní a mediální prezentace. Zvládá základy fotografie, včetně zpracování digitální fotografie. Pro svou profesi je vybaven také dobrou orientací v oblastech práva, ekonomiky, managementu kultury a podnikání, public relations.

Absolventi se uplatní ve všech oblastech užitého umění, oděvní a textilní tvorby a ve sférách výtvarné pedagogiky a pedagogiky volného času jako oděvní a textilní návrhář, kreativní pracovník v ateliérech, dílnách a firmách, které se této tvorbě věnují, v grafických studiích zabývajících se textilem a jako arteterapeut textilních výtvarných technik v mimoškolních a rehabilitačních zařízeních.

KONTAKTY:

Adresa: U Půjčovny 1274/9, 110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 218 850

E-mail: sekretarka@textilniskola.cz

Web: www.textilniskola.cz