Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, známá také jako Sutnarka, je v současnosti jednou z nejmladších vysokých uměleckých škol s orientací na výtvarné umění a design. Těžiště orientace oborů fakulty je na poli užité tvorby a designu. 

Specifikum školy spočívá v mezioborovosti, prostupech oborů a jejich přesazích uvnitř fakulty, ale i vně, směrem k ostatním fakultám. Výsledkem je úzká kooperace s technickými i humanitně zaměřenými fakultami univerzity, což umožňuje významné rozšíření palety nabízených předmětů. Koncepce volitelných předmětů a kreditní systém univerzitní výuky toto mezioborové propojení a mezifakultní doplňování vědomostí velmi dobře umožňují. Studenti tudíž mají k dispozici informace a vybavení laboratoří na velmi vysoké úrovni.

Studenti fakulty pravidelně slaví úspěchy v tuzemských i mezinárodních soutěžích, fakulta se významně podílí na projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, provozuje Galerii Ladislava Sutnara, organizuje výtvarné kurzy pro veřejnost včetně mezinárodní letní školy umění ArtCamp a spolupracuje s řadou českých i zahraničních kulturních a vzdělávacích institucí.

ATELIÉRY (bakalářské studium):

  • Fashion design (vedoucí ateliéru doc. akad. mal. Helena Krbcová)
  • Design kovu a šperku (vedoucí ateliéru doc. M.A. Petr Vogel)

ATELIÉRY (magisterské studium):

  • Fashion design (vedoucí ateliéru doc. akad. mal. Helena Krbcová)
  • Design kovu a šperku (vedoucí ateliéru doc. M.A. Petr Vogel)

KONTAKTY:

Adresa: Univerzitní 28, 306 14 Plzeň

Telefon: +420 377 636 712

E-mail: sofdu@fdu.zcu.cz (pro dotazy ohledně přijímacího řízení)

Web: www.fdu.zcu.cz